การเมือง

คำถามที่ 26 : สติสำคัญไฉน ?

posted on 22 Jun 2013 14:37 by tomatong directory Knowledge, Diary, Idea
 

สติ แยก คนโกรธ กับ ฆาตกร
สติ แยก คนโลภ กับ หัวขโมย
สติ แยก ผู้รอดชีวิต กับ ผู้เสียชีวิต
สติ แยก คนปกติ กับ คนเสียสติ
 
ภาพจาก : http://curiosity.discovery.com/question/what-consciousness
 
พึ่งรู้คำตอบก็ตอนนี้แหละ
 
ภาพจาก : http://www.siwalai.com
 
ช่วงนี้เพื่อนชวนทำธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคแบบเครือข่ายกันเยอะ
เลยอยากถามว่ามันมีข้อดี และข้อเสียอย่างไรบ้างครับ
 
 
ภาพจาก : http://catcdma_chiangmai.igetweb.com/index.php?mo=3&art=580716