ภาพจาก : http://eco-runner.blogspot.com
 

ทำไมผมรู้สึกว่ามันเหมือนรอยยับที่เกิดจากการกำมือของเราเอง

ภาพจาก : http://www.istockphoto.com

 

เขาใช้อะไรเป็นตัววัดว่าประเทศไหนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือครับ

 

ประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง

ต้องมีตึกสูงเสียดฟ้า ห้างสรรพสินค้าระดับโลก สนามบินที่ใหญ่ที่สุดในโลก

หรือว่า การที่ผู้คนมีรถยนต์หรูๆใช้ มีมือถือเล่นอินเทอเน็ตได้ มีฟิตเนสให้เล่น

 

 

ภาพจาก : http://www.flickr.com/photos/sazeod/227151552