สุภาษิต

posted on 10 Sep 2011 15:43 by tomatong

บุญคุณต้องทดแทน แค้นต้องอภัย

รู้รักษาชาติรอดเป็นยอดดี

เลขเป็นเอกปากเป็นโท

มือใครยาวสานได้สานเอา 

น้ำขึ้นให้รีบบอก (จาก Facebook)

ชี้นกเป็นนก ชี้ไม้เป็นไม้