สิ่งเดียวกัน ?

posted on 17 Jan 2009 21:51 by tomatong

มุ่งมั่น - ดึงดัน

ปล่อยวาง - เมินเฉย

แกร่ง - กร่าง

อ่อนโยน - อ่อนแอ

ละเอียดละออ - คิดเล็กคิดน้อย

รอบคอบ - ระแวง

สงบ - เย็นชา

ยืดหยุ่น - หย่อนยาน

ฉลาด - ฉ้อฉล

หลักแหลม - เล่ห์เหลี่ยม

ซื่อตรง - บ่องตื้น

พลิกแพลง - ตลบตะแลง

ตระหนัก - ตระหนก

ได้ฟัง - ได้ยิน

สันโดษ - เดียวดาย

ชื่นชม - ชื่นชอบ

รังเกลียด - เกลียดชัง

ส่วนรวม - ส่วนใหญ่

คุณค่า - มูลค่า

สามัคคี - สมคบคิด

รวดเร็ว - เร่งรีบ

เตรียมตัว - ตื่นตูม