เห็นแก่โลก

เห็นแก่ประเทศ

เห็นแก่สังคม

เห็นแก่คนอื่น

เห็นแก่ครอบครัว

เห็นแก่ตัว

 

หมายเหตุ : ในโลกมีประเทศอยู่ ในประเทศมีสังคมอยู่ ในสังคมมีคนอื่น มีครอบครัว และมีตัวเราอยู่

 

ภาพจาก : http://www.depts.ttu.edu

Comment

Comment:

Tweet

ผมเห็นด้วยน่ะ คนเราก็คงจะมีทุกอย่างที่ว่ามานั้นทั้งหมด แต่จะมากน้อยก็แล้วแต่ ตัวบุคคลbig smile

#2 By walkon on 2010-01-12 09:48

ทุกอย่างปนกัน

#1 By The Virusman on 2009-09-11 10:20